Published: 2018-11-23

DOI : https://doi.org/10.26874/jkk.v1i1.2
Abstract views: 1046 , PDF downloads: 490
DOI : https://doi.org/10.26874/jkk.v1i1.4
Abstract views: 679 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 557
DOI : https://doi.org/10.26874/jkk.v1i1.11
Abstract views: 531 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 2265
DOI : https://doi.org/10.26874/jkk.v1i1.10
Abstract views: 553 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 571
DOI : https://doi.org/10.26874/jkk.v1i1.8
Abstract views: 556 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 521
DOI : https://doi.org/10.26874/jkk.v1i1.12
Abstract views: 633 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 650